Välkommen till 

Frölunda Betonggolv!

HÄR KAN DU NÅ OSS

RING OSS  031-870150  MAILA OSS info@frolundabetonggolv.se  BESÖK OSS Göteborgsvägen 30 433 60 Sävedalen

Hem

Affärsidé

Vi skall vara en engagerad, långsiktig samarbetspartner som med kompetens och effektivitet projekterar och genomför betongentreprenader.

Frölunda Betonggolv

Frölunda Betonggolv är ett väletablerat företag som verkat i Västra Götaland sedan 1979.

Vi utför inte enbart golv som vårt företagsnamn antyder utan har en lång erfarenhet av både formning, armering och gjutning av allehanda betongkonstruktioner.

​

Företaget har hela tiden satt god hantverkartradition och god kvalitet i fokus genom hela byggprocessen. Med stort engagemang och nytänkande utvecklas företaget kontinuerligt. Medarbetare utbildas fortlöpande för att erhålla rätt kompetens så att vi kan erhålla en trygg och säker arbetsmiljö och på ett effektivt sätt leverera projekt med god kvalité.

​

Vi är idag sex personer anställda i bolaget, varav fem stycken är hantverkare, alla med yrkesbevis. 

Vår låga personalomsättning vittnar om trivsel och hög kompetens. En av grundarna Bengt Carlryd är fortfarande verksam i bolaget. Många av våra uppdragsgivare är återkommande beställare som vi haft 

sedan Frölunda Betonggolv startades 1979.

​

Genom ett nära samarbete med vårt ägarföretag ABCD bygg så säkerställer vi att vi har erforderliga 

resurser för att även åta oss större entreprenader.

​

Vi utför nybyggnation, renovering, om- och tillbyggnad i olika entreprenadformer såsom totalentreprenader, generalentreprenader och olika former av samverkansentreprenader. Vi vänder oss till professionella byggföretag, privata fastighetsbolag samt ägare och förvaltare av offentliga och kommersiella fastigheter.

Frölunda Betonggolv arbetar enligt Sverige Byggindustriers ledningssystem för kvalité, miljö och arbetsmiljö benämnt POVEL, motsvarande ISO 9001, ISO 14001 samt AFS 2001:1 

​

Välkommen att kontakta oss på Frölunda Betonggolv för ett framtida samarbete.

​

RING OSS  031-870150  

MAILA OSS  info@frolundabetonggolv.se  

BESÖK OSS  Göteborgsvägen 30 433 60 Sävedalen

Besök gärna vårt moderbolag 

ABCD Byggs webbplats.

ABCD bygg
OK

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.