RING OSS  

031-870150  

MAILA OSS 

info@abcdbygg.se  

BESÖK OSS  

Göteborgsvägen 30 

433 60 Sävedalen

Diseröd Förskola

FAKTA

PLATS:

Diseröd centrum


OMFATTNING:

800 m2 

bottenplatta


BESTÄLLARE:

ABCD Bygg


TIDSPERIOD:

December 2017 -

sommar 2018


BESKRIVNING:

Platsgjuten bottenplatta, källarväggar samt valv.

RING OSS  031-870150  

MAILA OSS  info@frolundabetonggolv.se  

BESÖK OSS  Göteborgsvägen 30 433 60 Sävedalen

Besök gärna vårt moderbolag 

ABCD Byggs webbplats.

ABCD bygg
OK

Denna hemsida använder cookies. Vänligen läs vår policy för mer information.