RING OSS  

031-870150  

MAILA OSS 

info@abcdbygg.se  

BESÖK OSS  

Göteborgsvägen 30 

433 60 Sävedalen

Chalmers

FAKTA

PLATS:

Chalmers


OMFATTNING:

140 m2BESTÄLLARE:

Veidekke


TIDSPERIOD:

sommar 2018


BESKRIVNING:

Gjutning av botten-

platta inklusive två 

ramper till akustikgång.

RING OSS  031-870150  

MAILA OSS  info@frolundabetonggolv.se  

BESÖK OSS  Göteborgsvägen 30 433 60 Sävedalen

Besök gärna vårt moderbolag 

ABCD Byggs webbplats.

ABCD bygg
OK

Denna hemsida använder cookies. Vänligen läs vår policy för mer information.